ที่ปรึกษาด้านเทคนิค ERP กับ erp consultant ที่ใช้งานได้

erp consultant ด้านการทำงานและที่ปรึกษาด้านเทคนิค erp ทำงานควบคู่กันเพื่อให้แน่ใจว่าการนำ erp ไปใช้อย่างราบรื่นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร บทบาทของทั้งที่ปรึกษาหรือทีมที่ปรึกษามีความสำคัญมากและต้องพึ่งพาอาศัยกันเพื่อความสำเร็จในการดำเนินการ erp consultant ด้านการทำงานอาจหรือไม่มีภูมิหลังทางเทคนิค แต่ที่ปรึกษาด้านเทคนิค erp จำเป็นต้องมาจากพื้นฐานทางเทคนิค

erp consultant เริ่มต้นก่อนที่ที่ปรึกษาด้านเทคนิค

จะเข้าสู่กระบวนการดำเนินการ พวกเขารวบรวมข้อมูลเพื่ออธิบายระบบปัจจุบันของการทำงานขององค์กรอย่างชัดเจนและเตรียมเอกสารตามที่เป็นเอกสารนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการปัจจุบันและเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดขององค์กรที่ต้องใช้ erp เมื่อเอกสารตามที่เป็นพร้อมแล้ว ที่ปรึกษาด้านการทำงาน จัดทำแผนที่ความต้องการขององค์กร โดยพื้นฐานแล้ว ขั้นตอนนี้คือการค้นหาพื้นที่ปัญหาที่ต้องแก้ไข และแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาที่องค์กรกำลังเผชิญผ่าน erp ที่ปรึกษาด้านการทำงานยังทำแผนที่ที่ซ้ำซ้อน ทำซ้ำ และกระบวนการทั้งหมดที่สามารถดำเนินการโดยอัตโนมัติ

ยังรวมถึงประโยชน์เพิ่มเติมที่องค์กรจะได้รับหลังจากใช้ erp การวิเคราะห์นี้จัดทำขึ้นเพื่อผู้บริหารขององค์กร ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถเปรียบเทียบการลงทุนและความพยายามกับประโยชน์ของการนำ erp ไปใช้ เมื่อบริษัทที่ให้บริการ ERP เลิกซื้อที่ปรึกษาด้านการทำงานขององค์กรและที่ปรึกษาด้านเทคนิคทำงานร่วมกันและ erp consultant ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการระบุช่องว่างที่จำเป็นต้องกรอกเพื่อจับคู่การทำงานขององค์กรกับข้อกำหนดของ ERP บทบาทของที่ปรึกษาด้านการทำงานคือเพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงที่แนะนำเพื่อจับคู่การทำงานขององค์กรและ ERP นั้น

ไม่ใหญ่เกินไปที่จะไม่เป็นที่ยอมรับและยังจำเป็น

กระบวนการปัจจุบันที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพจะถูกรักษาไว้ และมีเพียงกระบวนการที่ซ้ำซ้อนเท่านั้นที่จะถูกแทนที่ ในขณะที่ erp consultant จัดการกับด้านเทคนิค พวกเขาแนะนำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคใน ERP เพื่อปรับแต่งตามการทำงานในปัจจุบันขององค์กร เพื่อให้แอปพลิเคชัน erp สามารถเข้ากันได้โดยไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในการทำงาน แต่ยังรวมถึงที่สำคัญกว่านั้น หลังจากการวิเคราะห์ erp การทำแผนที่แล้ว เอกสาร ที่แนะนำจะถูกจัดทำขึ้นเพื่อขออนุมัติต่อฝ่ายบริหารขององค์กร

รวมถึงหัวหน้าทีมและผู้จัดการโครงการของบริษัทที่ให้บริการ erp หลังจากอนุมัติแล้ว ที่ปรึกษาด้านเทคนิค erp จะทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงซึ่งปรับแต่ง erp ตามความต้องการขององค์กรควบคู่ไปกับการปรับปรุงการทำงานและประสิทธิภาพ ก่อนที่ที่ปรึกษาด้านเทคนิคจะปรับใช้แอปพลิเคชัน ที่ปรึกษาด้านการทำงานจะเตรียมสคริปต์ทดสอบเพื่อตรวจสอบระบบทั้งหมดและการไหลของข้อมูล ที่ปรึกษาด้านการทำงานยังบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ที่ปรึกษาด้านเทคนิคได้ทำขึ้นเพื่อปรับแต่ง erp consultant และจัดฝึกอบรมสำหรับพนักงานปัจจุบันขององค์กร