การดีไซน์โปสเตอร์ พร้อมด้วยป้ายอิงค์เจ็ท ที่ใช้ในการโฆษณา

โปสเตอร์  พร้อมกับป้ายอิงค์เจ็ท (poster) คือ ภาพขนาดใหญ่พิมพ์บนกระดาษออก แบบเพื่อใช้ติดหรือแขวนบนผนังหรือฝา ใบปิดอาจจะเป็นภาพพิมพ์กับรูปภาพ หรือทำได้เป็นอย่างเดียวอย่างไหนอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ เป้าประสงค์ก็เพื่อทำให้เตะตาผู้ชมและติดต่อสื่อสารข่าว ใบปิดอาจจะใช้สอยได้หลายประการแต่ส่วนใหญ่มักจะใช้ในการเผยแพร่เพื่อการ ประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะการป่าวร้องงานแสดงศิลปะ, งานดนตรี หรือภาพยนตร์; การโฆษณาชวนเชื่อ; หรือในการสื่อสารของผู้ประท้วงที่ต้องการสื่อสารความเชื่อต่อคนกลุ่มใหญ่ อรรถประโยชน์ของใบปิดอาจมีหลายเป้าประสงค์ โดยโดยมากจะเป็นเครื่องอุปกรณ์ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นงานต่างๆ งานดนตรี ภาพยนตร์ และในบางครั้งก็ผลิตมาเพื่อใช้ในการเรียนรู้ หรือเป็นสื่อการเสี้ยมสอนต่างๆ (wikipedia)

การออกแบบโปสเตอร์กับป้ายอิงค์เจ็ท

  1. ใช้อักขระที่สามารถอ่านได้ในระยะ 3-4 ฟุต และควรเป็นตัวอักษรที่อ่านได้ง่าย ถ้าใช้อักขระเล็กไปจะทำให้ผู้เข้าชมการแสดงเพียงแต่มองผ่านไปโดยไม่คิดจะหยุดอ่าน/ให้ความเอาใจใส่ เมื่อใช้ภาษาอังกฤษ ความในไม่ควรใช้อักษรตัวใหญ่ทุกตัวเพราะอ่านยาก ควรหลบเลี่ยงการใช้ตัวอักษร ตัวเลขที่เขียนไว้ข้างบน (Superscript) หรือเขียนไว้ข้างล่าง (subscript) เพราะอ่านยากเช่นกัน
  2. ถ้าพื้นเป็นสีอ่อน การใช้พยัญชนะสีเข้มช่วยให้เห็นได้ดี ควรบ่ายเบี่ยงตัวหนังสือสีเข้มบนพื้นสีเข้ม ถ้าจะใช้พื้นสีจัด ควรใช้ลายลักษณ์อักษรสีอ่อน ในโปสเตอร์ 1 แผ่น ไม่ควรมีสีที่ตัดกันเกินกว่า 3 สี ไม่ควรใช้สีที่ส่องแสงเรือง ยิ่งกว่านั้นการใช้สียังช่วยแยกความเหลื่อมล้ำของแต่ละเรื่อง และเน้นความหมายได้ดีด้วย การใช้ผ้าสีสวย ๆ อ่าเป็นพื้น หรือประดับรอบ ๆ ฉากที่ใช้ติดโปสเตอร์ ช่วยเพิ่มความงามและดึงดูดสายตาได้ดี
  3. คดีในโปสเตอร์ควรสรุปให้สั้นและตรงประเด็น มิฉะนั้นผู้เข้าชมการแสดงอาจหมดความเอาใจใส่ได้ง่าย
  4. การย่อหน้าอนุกูลการอ่านได้มากกว่าการนำเสนอแบบท่อน/ตอน (blocked paragraphs) ถ้าทำเป็นหัวข้อย่อยได้จะราบรื่นต่อผู้อ่าน
  5. ภายในกราฟควรมีเฉพาะข้อมูลที่เป็นที่ดึงดูดเหตุด้วยกลุ่มบุคคลที่เข้าชม และจะทำให้หลงความสนใจได้ดียิ่งขึ้น ถ้าเป็นกราฟสี (ดีกว่าดำ-ขาว) เพราะเห็นความเหลื่อมล้ำได้ง่ายกว่า หัวข้อกราฟและการติดฉลาก (label) ด้วยอักษรทึบจะเด่นดีกว่า มีรายงานว่าการใช้กราฟและรูปเป็นสิ่งจูงใจผู้ชมได้มากที่สุดอย่างหนึ่ง รูปหนึ่งรูป มีค่าเทียบเท่าโดยประมาณ 4000 คำ
  6. การเรียงโปสเตอร์ก็สำคัญเช่นกัน ควรเรียงเป็นลำดับ อาจใส่ตัวเลขเล็ก ๆ ชี้ลดหลั่นไว้ด้วยก็ดี
  7. ควรติดโปสเตอร์ให้อยู่ในตำแหน่งสายตา อย่าให้สูงหรือต่ำเกินควร