สร้างระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ EPC Solar in Thailand

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปีพ. ศ. 2546 ได้รับผลกระทบจาก 45 ล้านคนในแปดรัฐของสหรัฐอเมริกา ผู้ที่ใช้แหล่งพลังงานทางเลือกเช่นแผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถได้รับประโยชน์จากความเป็นอิสระจากกริด ไม่มีอาหารที่ไม่ดีในตู้เย็นไม่มีนั่งอยู่ในที่มืดสำหรับพวกเขา สภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเป็นถังคิดค้นรายงานว่าการใช้พลังงานไฟฟ้าและการผลิตมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ภาระที่เพิ่มขึ้นในระบบที่ไม่ได้รับการออกแบบมาสำหรับโหลดที่มีขนาดใหญ่ซึ่งหมายความว่าหลายคนหันมาใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยเช่นกัน เป็นเหตุผลทางการเงินและสิ่งแวดล้อม

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงาน “เขียว” และพลังงานทดแทน EPC Solar in Thailand  และไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นอันตรายซึ่งหมายความว่าเป็นวิธีที่ดีในการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ของคุณ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 3,000 ปอนด์ต่อปีสามารถประหยัดได้โดยใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ภายในบ้านซึ่งทำงานได้ประมาณ 30 ตันตลอดอายุการใช้งาน ตามที่ Tony Juniper ผู้อำนวยการ Friends of the Earth กล่าวว่าเทคโนโลยีสะอาดเหล่านี้จะเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งต่อไป

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์EPC Solar in Thailand

ช่วยลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าได้อย่างมากและนี่เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดสำหรับการเลือกใช้ รัฐบาลกลางและรัฐเสนอแรงจูงใจด้านพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งช่วยชดเชยค่าใช้จ่ายเบื้องต้นของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ พระราชบัญญัตินโยบายพลังงานปี 2548 มีสองวิธีที่จะได้รับเครดิตภาษีพลังงานแสงอาทิตย์จากรัฐบาลกลาง ส่วนลดพลังงานแสงอาทิตย์ยังมีมากกว่า 50% ของสหรัฐอเมริกา